Cijeloživotno obrazovanje na Šolti

Cijeloživotno obrazovanje na Šolti

U organizaciji Udruge Moja Šolta i Turističke zajednice Šolte nastavlja se program obrazovanja privatnih iznajmljivača započet u veljači. Nakon prezentacije „Internetom do gostiju“ i e Visitor, u  moderno opremljenoj učionici za informatiku Osnovne škole u Grohotama održana je 12. travnja radionica praktične primjene naučenog.

Dvadesetak polaznika-učenika iz cijele Šolte, kako mladih tako i onih u zlatnoj dobi, različitih profesija, pa čak i jedna nastavnica iz iste škole,  sjeli su u đačke klupe i vrijedno radili, razgovarali pa i ometali, kao da su se vratili u svoje đačko doba.

Marina Kovačević, predavačica i autorica knjige „Internetom do gostiju“ iz tvrtke Ad Permanens d.o.o. potpomognuta s tri informatički obrazovana asistenta obradila je temu Facebook. Polaznici su dobili korisne savjete od toga koje informacije i vizualne sadržaje staviti na stranicu, što je dobro objavljivati i kako dijeliti kvalitetan sadržaj te kako postići da što više potencijalnih gostiju vidi stranicu smještaja na Facebooku. Teorija je popraćena i praksom. Nakon ove edukacije svaki od iznajmljivača izašao sa vlastitom Facebook stranicom i savjetima kako će dalje širiti svoju Facebook mrežu.

Bio je to primjer dobre prakse u destinaciji: zajedno se može bolje i više.

U Osnovnoj školi Grohote je održana edukacija o korištenju Facebook društvene mreže za privatne iznajmljivače s otoka Šolte. Vrijedno je napomenuti da Škola raspolaže s  moderno opremljenom učionicom za informatiku koju je ustupila na korištenje Udruzi Moja Šolta i Turističkoj zajednici.

Edukaciju su zajednički organizirale Udruga Moja Šolta i Turistička zajednica otoka Šolte u sklopu edukacijskog projekta Internetom do gostiju koji predavačica Marina Kovačević iz tvrtke Ad Permanens d.o.o. obavlja od listopada prošle godine za sve subjekte u turizmu. Među sudionicima bilo je iznajmljivača potpunih početnika do onih koji se već služe Facebookom u praksi. Bilo je omladinaca ali i osoba zlatne dobi. Zanimljivo je da je u školsku klupu kao učenica sjela i jedna nastavnica koja inače predaje u istoj školi.

Na edukaciji su obrađene Facebook stranice, objave i oglašavanje.