Association Bodies

President:  Višnjica Čerič

Secretary: Željko Makvić

Executive committee: Milica Krstulović, Željko Makvić, Rina Marković, Silvija Matić, Bernardin Peroš

Liquidator: Maja Jurišić