O udruzi

Udruga privatnih iznajmljivača Moja Šolta je strukovna udruga u turizmu koja okuplja iznajmljivače privatnog smještaja kao najjače turističke grupacije ali i ostale sudionike u turizmu otoka Šolte. Na otoku djeluje približno 330 registriranih iznajmljivača s 1.700 ležajeva i više od 15.000 gostiju godišnje. Osim iznajmljivača, Udruga okuplja pridružene članove koji podupiru programe unapređenja privatnog smještaja, promociju destinacije i svekoliki boljitak života na Šolti. Volonteri u Udruzi mogu stjecati znanja i iskustvo te upotpuniti svoje životopise. Za svoj rad Udruga je do sada dobila potpore Općine Šolta, Turističke zajednice Šolta, Hrvatske gospodarske komore, Globtoura i drugih sudionici u turizmu.

Ciljevi Udruge

 • Unapređenje kvalitete ponude smještaja i turističkih sadržaja
 • Utjecaj na turistički razvoj Šolte i donošenje strategije razvoja
 • Predlaganje i realizacija projekata u skladu s destinacijskim menadžmentom
 • Udruživanje u Difuzne i Integrirane hotele prema novoj mogućnosti kategorizacije
 • Uključivanje u europske i svjetske trendove održivog razvoja turizma
 • Ostale aktivnosti u cilju održivog razvoja i produženje turističke sezone

Djelatnosti Udruge su:

 • Okupljanje registriranih iznajmljivača privatnog smještaja i njihovo umrežavanje
 • Doprinos kvalitetnijoj promociji Šolte i suradnja u programima vezanim za turizam
 • Informiranje gostiju o kulturnim, sportskim i tradicijskim događanjima
 • Edukacija stranih jezika, novih tehnologija,prodajnih tehnika, komunikacijskih vještina
 • Kreiranje i poticanje programa za dodjelu nagrada iznajmljivačima,
 • Sudjelovanje na sajmovima turističkog sadržaja kao i u promotivnim akcijama
 • Pomoć iznajmljivačima u pravnim i ekonomskim poslovima
 • Okupljanje pridruženih i počasnih članova s ciljem umrežavanja i potpore Udruzi
 • Odnosi s javnošću putem medija i u direktnom kontaktu sa stanovništvom i gostima
 • Suradnja s TZ Šolte, Ministarstvom turizma, Županijskim uredom za turizam, Općinom Šolta, Zajednicom privatnog smještaja Hrvatske gospodarske komore, turističkim agencijama, Turističkom i drugim inspekcijama, Policijskom postajom, i drugima
  čimbenicima u destinaciji
 • Obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti u skladu s odgovarajućim zakonima i Statutom

Načela Udruge su:

 • Neovisnost u osnivanju, planovima rada i izvršavanju istih a u skladu s Ustavom i zakonima
 • Zajedništvo članstva u ostvarivanju ciljeva i međusobnom razumijevanju i uvažavanju
 • Demokratski ustroj i rad u tijelima prema Statutu
 • Javnost rada u vidu izvješća i otvorenosti prema medijima
 • Neprofitabilnost u financijskom planu prihoda i rashoda
 • Etičnost u radu i ponašanju