Plan rada 2015

Prijedlog

Plan rada Udruge privatnog smještaja Moja Šolta 2015.

ORGANIZACIJA UREDA I POSLOVANJA

 • Organizirati postojeće dokumente i osnovati privremeni ured na adresi predsjednice
 • Pronaći rješenje za rad ureda Udruge na Šolti
 • Ustrojiti radne grupe prema aktivnostima i zahtjevima članstva
 • Napraviti Poslovnik o radu Udruge – naći predložak i prilagoditi potrebama Udruge
 • Tisak memoranduma i drugih materijala Udruge
 • Financijsko poslovanje – uvođenje u posao računovođe
 • Administrativno poslovanje – izvješća, statistika i drugo
 • Usklađenje s novim Zakonom o udrugama – do 31.10.2015. !

FINANCIRANJE I PROJEKTI

 • Naplata članarine za redovne i pridružene članove – intenzivirati, plan 100 članova
 • Aktiviranje članova volontera
 • Izraditi program s cjenikom za buduće oglašivače, sponzore i donatore
 • Projekt Katalog – doraditi maketu, slati na natječaje, izraditi i distribuirati
 • Projekt Lipi naši dvori
 • Natjecati se na javnim pozivima Općine Šolta, Ministarstva turizma i HTZ-a, TZ Splitsko dalmatinske županije, Nacionalna zajednica civilnog društva – EU fondovi, korporacijski natječaji i svi drugi dostupni izvori.

OKUPLJANJE I UMREŽAVANJE ČLANSTVA

 • Predstavljanje Udruge i drugi oblici sastajanja s potencijalnim članovima
 • Predstavljanje rada i aktivnosti na stranicama Udruge s pozivima na pristupanje
 • Koristiti osobne i društvene kontakte za regrutiranje članstva
 • U svakoj prilici isticati pogodnosti članstva
 • Razvijati volontersku grupu
 • Umrežavati članstvo međusobno i s drugim sudionicima društvenog i poslovnog miljea
 • Umrežavanje s nacionalnim i lokalnim institucijama
 • Izrada funkcionalnih lista iznajmljivača u suradnji s TZŠ
 • Izrada adresara redovnih članova, pridruženih članova, volontera, potencijalnih novih članova, partnera, medija i drugo

OBRAZOVANJEM DO USPJEHA

 • vlastiti resursi – predavači iz vlastitih redova na praktične teme iz poslovanja
 • suradnja s HTZ, TZ SDŽ, TZŠ – stručni predavači iz programa edukacije za 2015.
 • Udruga Buđenje – More mogućnosti, sponzori i podupiratelji – Metro cc, Zagrebačka banka, Digit Zadar, Globtour Event, Digital Content Creation i drugi

INFORMATIKA U FUNKCIJI MARKETINGA

 • Administriranje Facebook stranice
 • Izrada i administriranje web stranice
 • Širenje kontakata i članstva putem interneta – online uplate/excel tablica članstva
 • Maksimalno korištenje online komunikacije i s tim u vezi osposobljavanje članstva

DOPRINOS KVALITETNOJ PROMOCIJI ŠOLTE I SURADNJA S TZŠ
PPS PROGRAM HRVATSKA 365

 • Pratiti akcije programa Hrvatska 365 i kritički ga analizirati
 • Davati vlastite prijedloge za destinacijske i agencijske proizvode naše PPS destinacije
 • Izmjenjivati informacije i surađivati na zajedničkim projektima s TZŠ
 • Prihvatiti i širiti ideju rada prije i poslije sezone
 • Prihvatiti i širiti ideju da svi u destinaciji utječu na turizam i imaju od njega koristi
 • Biti nositelji kvalitete u destinaciji

Ovo predstavlja plan rada na strateškoj razini. Operativni planovi koji će ostvarivati Plan rada za 2015. donosit će se prema potrebi i mogućnostima na redovnim sastancima Udruge.
Plan poslova koji se trebaju obaviti odmah ili najkasnije do početka sezone:

 • Napraviti popise sudionika na predstavljanju, stanje članstva, uplata i financijsko izvješće
 • Napraviti e-mail adresar potencijalnih oglašivača i sponzora
 • Poslati zahvale za učlanjenje, pozive na učlanjenje, pozive na oglašavanje
 • Prikupiti priloge za Katalog od udruga, oglašivača, servisnih informacija
 • Formirati pitanja i uputiti Komunalnom poduzeću Basilia d.o.o. sa zahtjevom za sastanak
 • Oformiti grupe za rad na projektima i poslati projekte na natječaje – !