Pristupnica

Dragi iznajmljivači i svi vi koji volite Šoltu ili želite komunicirati sa zajednicom – pristupite Udruzi Moja Šolta.

Možete biti aktivan član ili samo pratiti naše aktivnosti, možete postati oglašivač u našim izdanjima ili koristiti postignuća Udruge. Dobrodošli J!

Uplatu za članarinu (120 kuna) možete izvršiti na:

Udruga Moja Šolta
Igrališće 22
21430 Grohote
IBAN: HR8823600001102453159

Vaša poruka je poslana!
Molimo Vas da ispunite sve tražene informacije. Hvala ti.

Popunjavaju samo iznajmljivači:

Ovime izjavljujem da imam rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu. Upoznat(a) sam i prihvaćam Statut Udruge Moja Šolta.

Popunjavaju samo pravne osobe:

Ukoliko ste zainteresirani za aktivno sudjelovanje u radu Udruge molimo da navedete predmete interesa: